членка на Коалиција на младински организации СЕГА од 2005 година
https://www.sega.org.mk

 

членка на Платформата за одржливост на сервисите за превенција и поддршка за ХИВ од 2011 година
https://hera.org.mk/

 

членка на Сојузот за младинска работа од 2013 година
https://smr.org.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *